Arge

Kendi teknolojisini geliştiren ve sektöründe uluslararası rekabete açılan Temapol A.Ş.’nin Ar-Ge felsefesinin temelini “Sürekli Mükemmeliyet” ve “Sektörel Önderlik” stratejileri oluşturmaktadır.
Temapol A.Ş.'nin Ar-Ge çalışmaları; şirket vizyonu doğrultusunda, strateji ve büyüme hedeflerine paralel olarak; hedef pazarlara uygun ürünler, rekabetçi teknolojiler ve imalat hattı süreç iyileştirmeleri alanlarında şekillenmektedir.


En önemli sermayesini sahip olduğu insan kaynağı olarak gören Temapol A.Ş., 4 Yıllık Stratejik Plan doğrultusunda her yıl güncellenen Performans Hedeflerini “İK Kariyer Yönetimi Performans Değerlendirme Kriterleri” ile  ilişkilendirerek, mavi yaka dahil olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri ve süreç iyileştirmelere katkısı olan tüm personelini motive etmekte ve katkısı oranında ödüllendirmektedir.