Bilgi Yönetimi ve Güvenliği Politikası

 

Temapol A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;


• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
• Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
• Müşterilerimizin her türlü bilgisinin Ticari Sır kapsamında korunması,
yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek sektörümüzde bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.