Çevre ve Enerji Politikası

 

Çevre ve enerji politikamızda başlıca amaç ve hedeflerimiz;


• Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
• Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,
• Müteahhitlerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak,
• Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
• Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
• Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.

Temapol A.Ş. olarak bu hedefleri gerçekleştirmek için faaliyetlerimiz:
• İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
• Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
• Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
• Çalışanlara ve müteahhitlere, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
• Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
• Enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
• Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.