Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ SERMAYE PAYI (TL) SERMAYE PAYI %
İbrahim Ahmet SAMANCI Yönetim Kurulu Başkanı 2.000.000 14,11
Tevfik GEMİCİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.800.000 19,75
Hasan Ahmet ESKİCİ Yönetim Kurulu Üyesi 1.000.000 7,05
Murat ÜLKÜ Bağımsız Üye -  
Atilla TOPAÇ Bağımsız Üye -