Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ SERMAYE PAYI (TL) SERMAYE PAYI %
İbrahim Ahmet SAMANCI Yönetim Kurulu Başkanı 1.768.000 12,47
Tevfik GEMİCİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.310.000 16,30
Hasan Ahmet ESKİCİ Yönetim Kurulu Üyesi 1.000.000 7,05
Murat ÜLKÜ Bağımsız Üye -  
Atilla TOPAÇ Bağımsız Üye -